Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (EXCEL ADVANCED)

Το Excel είναι το πιο δημοφιλές λογισμικό υπολογιστικών φύλλων. Η σωστή χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Αυτό το 100% διαδικτυακό σεμινάριο για προχωρημένους στο Excel περιλαμβάνει πάνω από επτά ώρες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, πρακτικές ασκήσεις, παραδείγματα και εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αξιοποιηθεί πλήρως το Excel.

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει το Excel. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να επιλύσουν διάφορα προβλήματα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. Θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν περίπλοκους υπολογισμούς στο Excel, θα εξοικειωθούν με τη χρήση του Excel για την χρήση  συγκεντρωτικών πινάκων (pivottables) και συγκεντρωτικών γραφημάτων (pivotcharts) για την εύκολη και γρήγορη ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφορίας Θα αποκτηθεί μια πρώτη εξοικείωση με τις μακροεντολές που  θα μπορεί να χρησιμοποιεί με σκοπό την σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητάς καθώς και με διάφορες οικονομικές συναρτήσεις υπολογισμού δανείων , επιτοκίων, κλπ. 

Ενότητες που θα καλυφθούν:

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

1/7/24-29/7/24
Δευτέρα ή Πέμπτη

Ώρες Διεξαγωγής

09:00-14:15

Εκπαιδευτικό Κέντρο

Διαδικτυακά/ Ζοοm

Διάρκεια Προγράμματος

30 ώρες

Κόστος Προγράμματος

€150 μετά την επιχορήγηση ΑνΑΔ

en_USEnglish
Scroll to Top