Σχετικά με εμάς

Ποιοί είμαστε

Το Anaglyfo Consulting Ltd ιδρύθηκε το 2006 και βρίσκεται στην Λεμεσό, Κύπρος.

Δραστηριοποιείται στον τομέα των επιχειρήσεων παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και στην Διεξαγωγή προγραμμάτων Κατάρτισης.

Our Mission

Να προωθήσουμε πρακτικές αιχμής που συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνίας στο σημερινό πολύπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον. Να δώσουμε στην εκπαίδευση μια νέα διάσταση μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών πρακτικών.

Our Vision

Να είμαστε ένας από τους κορυφαίους επαγγελματικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς στην Κύπρο, αναγνωρισμένος για την αριστεία του τις εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που δημιουργεί σε διαφορετικές προοπτικές και συμμετέχοντες.

Οι Στόχοι μας

  • Προώθηση της μάθησης της επόμενης γενιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων υψηλού επιπέδου και βιώσιμα έργα σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς.
  • Προωθήσει καινοτόμου τεχνολογίας μέσω των εκπαιδεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων της.
  • Να ενθαρρύνουμε τη διασύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ των κοινωνιών σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως.
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ικανοτήτων καινοτομίας.
  • Προώθηση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης διαφόρων ομάδων-στόχων (φοιτητές, νέοι, επαγγελματίες, ενήλικες, NEED).
  • Ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Υπηρεσίες