ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Train the Trainer

Εκπαίδευση EEK - Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF5 (Επίπεδο 5)

Στρατηγική

Πρακτικές ομαλής διαδοχής στις επιχειρήσεις

Διαχείριση Κρίσεων με Επίκεντρο την Διατήρηση της Κερδοφορίας

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Συστήματα Ποιότητας ISO

ISO 22301 Εφαρμογή συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας

ISO 9001-2015 Ενημέρωση για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας

ISO 14001 Ενημέρωση για το σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

ISO 45001 Ενημέρωση για το σύστημα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας

Πωλήσεις

Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος Πωλήσεων

Παραγωγικότητα

Τρόποι Βελτίωσης της Παραγωγικότητας

Διαχείριση Κόστους

Μέθοδος Κοστολόγησης Προϊόντων - ABC

Επικερδότητα μιας επιχείρησης και η επιτυχία της

Σύγχρονες Πρακτικές Κοστολόγησης Προϊόντων και Υπηρεσιών για Ορθή Τιμολόγηση

Εξυπηρέτηση Πελάτων

Ποιοτική εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών και αύξηση πωλήσεων

Σύγχρονες τεχνικές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Ηγετικές Ικανότητες

Coaching προσωπικού

Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων

Ασφάλεια και Υγεία

Aνθρώπινο Δυναμικό

Διοίκηση και Οργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού

Logistics

Οργάνωση αποθεμάτων και αποθηκών με στόχο την μείωση λειτουργικών κοστών

Προγραμματισμός των λειτουργιών ενός αποθηκευτικού και διανεμητικού κέντρου

Third Party Logistics Services

Στόλος οχημάτων

Κατάρτιση στην Ορθολογική Οδήγηση

Μέθοδοι εξοικονόμησης κόστους σε στόλο οχημάτων

Διαχείριση ανυψωτικών μηχανημάτων

Ξενοδοχειακός τομέας

Ασφάλεια και Υγειά σε Ξενοδοχειακή Μονάδα

Παρουσίαση Υπηρεσιών Butlering

Διαχείρισης αποθεμάτων και αποθηκών σε Ξεν. Μονάδες

Αποτελεσματικές Τεχνικές Οροφοκομίας

Εξυπηρέτηση Πελατών σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα

Πρώτες Βοήθειες σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα

Μετρήσεις Βελτίωσης της Παραγωγικότητας σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα

Τεχνικές Εξοικονόμησης της Ενέργειας κατανάλωσης σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα

Marketing

Κτίσιμο της Μάρκας / Branding

Πρώτες Βοήθειες

Πρώτες βοήθειες - Κάρπα με χρήση απινίδωτη

Επείγοντα Περιστατικά στο χώρο Εργασίας

Πρώτες βοήθειες στο χώρο Εργασίας

Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ναυαγοσωστικής

Προσωπικά Δεδομένα

GDPR – Γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων

Παραγωγή

Οργάνωση Παραγωγής

Λογιστική

Anti-money laundering

Soft Skills

Διαχείριση Χρόνου

Άλλα Θέματα

Τεχνικές Ορθής Επικοινωνίας

Κατάρτιση κάτοικόν φροντιστών

Τεχνικές Διαχείρισης Άγχους στον εργασιακό χώρο