Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Το πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Anaglyfo Consulting, διοργανώνει πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης όπου μπορούν να συμμετέχουν τόσο εργαζόμενοι από διάφορες επιχειρήσεις/οργανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν 80% κάλυψη του κόστους συμμετοχής, όσο και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), οι οποίοι συμμετέχουν δωρεάν. 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Επίπεδο 5

Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (EXCEL ADVANCED)

Σύγχρονες Πρακτικές Κοστολόγησης Προϊόντων και Υπηρεσιών

Κατάρτιση Κατ'οίκον Φροντιστών

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων και Βελτιστοποιήση Κόστους

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας (ΕΣΥΠΠ)

Τεχνικές Διαχείρισης Αγχους στον Εργασιακό Χώρο

Τεχνικές παρακίνησης και ενδυνάμωσης της ενεργής συμμετοχής των εργαζομένων στην επιχείρηση

en_USEnglish
Scroll to Top