Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικης Δραστηριότητας

01.

Δικαιούχοι

 • Νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας
  τους και δεν έχουν κλείσει το 30ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους),
 • Άνδρες στην ηλικιακή ομάδα των 30 μέχρι 50 (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της
  ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 51 ο έτος κατά την υποβολή της πρότασής τους)
 • Γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα των 30 μέχρι 55 (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος
  της ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την υποβολή της πρότασής τους).
 • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την
  ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους

02.

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Πραγματικό Κόστος

 • Εξοπλισμός
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Κτίρια – Ανέγερση / Επέκταση Κτιρίων
 • Κτίρια – Διαμόρφωση / Ανακαίνιση κτιρίων
 • Κτίρια – Αγορά
 • Προβολή Προώθηση

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος

 • Άλλα Έξοδα – Κατ΄αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών.

03.

Ποσοστό Χρηματοδότησης

 • Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της αίτησης: €120.000
 • Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης: €10.00

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης: 

Κατηγορία (Α) (18-29 ετών): 70%

Κατηγορία (Β) Άνδρες 30-50 ετών: 60%

Κατηγορία (Γ) Γυναίκες 30-55 ετών: 60%

03.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

en_USEnglish
Scroll to Top