Σχέδια Απασχόλησης

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας

Το Σχέδιο αφορά στην επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του προσωπικού από το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ως κίνητρο για τους εργοδότες να προσλάβουν ανέργους που θα εργαστούν μ διάφορες μορφές τηλεργασίας.

Η επιδότηση θα παρέχεται για δέκα (10) μήνες συνεχούς απασχόλησης με υποχρέωση του εργοδότη να διατηρήσει την απασχόληση του εργαζόμενου για άλλους δύο (2) μήνες χωρίς επιδότηση.

Το Ανώτατο όριο χορηγίας ορίστηκε στις €8.600 ανά συμμετοχή στο Σχέδιο.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 20/3/24 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση

Η χορηγία αθροίζεται σε 14 συνεχόμενους μήνες εργοδότησης ως εξής:

  • δύο (2) μήνες κατάρτιση
  • δώδεκα (12) μήνες συνεχούς εργοδότησης (δέκα (10) μήνες επιχορηγημένης εργοδότησης και δύο (2) μήνες υποχρεωτικής εργοδότησης, χωρίς επιχορήγηση).

Το Ανώτατο όριο χορηγίας ορίστηκε στις €8.600 ανά συμμετοχή στο Σχέδιο, με επιπρόσθετο ποσό τα €1.000 που αντιστοιχούν στη δίμηνη κατάρτιση.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 20/3/24 μέχρι 31/7/2024.

en_USEnglish
Scroll to Top