Στρατηγικός Προγραμματισμός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι εκπαιδευόμενοι υπεύθυνοι τμημάτων αλλά και οποιοδήποτε προσωπικό, να καταρτιστούν σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού. Μέσω της κατάρτισης τους οι επιχειρήσεις, θα επανεξετάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και θα αναγνωρίσουν τη θέση τους στην αγορά, τις δυνατότητες και αδυναμίες τους.

Οι καταρτιζόμενοι θα δημιουργήσουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο, για τον δικό τους τον οργανισμό γνωρίζοντας τις δυνατότητες, αδυναμίες της αγοράς μέσω των διαφορετικών τύπων Στρατηγικού Προγραμματισμού. Γίνεται έμφαση στο Marketing όπου αποδεδειγμένα είναι από τα κυριότερα κριτήρια ανταγωνιστικότητας. Με συνδυασμό όλων των προαναφερόμενων και παράλληλα με την χρήση μεθόδων εφαρμογής, θα επαναπροσδιορίσουν ή και θα δημιουργήσουν νέους μακροχρόνιους στόχους έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιβιώσουν και να ευημερούν μακροχρόνια.

Ενότητες