Προγράμματα Επιχορήγησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

01.
Νέα Επιχειρηματικότητα
02.
Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
03.
Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
04.
Ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01.
Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
02.
Μακροχρόνια Ανέργοι
03.
Ανέργοι
04.
Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις
05.
Πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία

Μονοεπιχειρησιακά/Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Η ΑΝΑΔ επιχορηγεί την διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων για την επιχείρηση. 

Επιχορηγούνται διάφορα βοηθήματα που μπορεί να χρειαστούν όπως η αμοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών, το κόστος του υπαλλήλου (εάν ο εκπαιδευτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης), ο μισθός των υπαλλήλων για τις ώρες που θα τύχουν κατάρτισης, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ. 

Στα σεμινάρια εξωτερικού, όπου εάν κάποιος ή κάποιοι υπάλληλοι από την επιχείρηση θέλουν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριμένο, εξειδικευμένο πρόγραμμα που γίνεται στο εξωτερικό, μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια τους, το κόστος διαμονής τους, το κόστος της παρακολούθησης του σεμιναρίου κλπ.

Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό

Η ΑΝΑΔ επιχορηγεί την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό. Επιχορηγούνται το ταξίδι, η διαμονή και τα έξοδα κατάρτισης.

Καλύπτονται ανάγκες κατάρτισης των εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν με προγράμματα κατάρτισης στην Κύπρο. 

Ο προτεινόμενος για κατάρτιση εργοδοτείται στην επιχείρηση/οργανισμό και διαθέτει την απαιτούμενη μόρφωση και εμπειρία για αποτελεσματική συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης η οποία πρέπει να παραληφθεί στα γραφεία της ΑνΑΔ τουλάχιστο τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Το ποσό χορηγήματος υπολογίζεται με βάση την διάρκεια του προγράμματος.