Πρακτικές ομαλής διαδοχής στις επιχειρήσεις

Το σεμινάριο αφορά περισσότερα Διευθυντικά στελέχη και μη Οικογενειακών Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να προετοιμάσου κατάλληλα τους επόμενους διάδοχους της επιχείρησης. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχει σημαντικό πρόβλημα διαδοχής και καταλήγει σε πρόβλημα βιωσιμότητας της επιχείρησης. Το 80% των οικογενειακών επιχειρήσεων κλείνει στην τρίτη γενιά.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιλύσει αποτελεσματικές τριβές και προβλήματα μεταξύ των διαδόχων, να σχεδιαστούν κατάλληλα οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας, να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τους, να προετοιμάσει τους κληρονόμους για την διαδοχή και τέλος, να αναπτύξουν γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων σε θέματα Ηγεσίας αλλά σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις.

Ενότητες

en_USEnglish
Scroll to Top