Ποιοτική Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι οργανισμοί να στοχεύσουν στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Το σεμινάριο αφορά όλα τα στελέχη ενός οργανισμού, ανεξαρτήτως θέσης εργασίας.

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό διάφορων ομάδων πελατών, στον χειρισμό διάφορων πιθανών παραπόνων και στην κατάλληλη επικοινωνία με τον κάθε πελάτη. Επιπλέον, το σεμινάριο θα παρέχει διαδραστικότητα και πρακτική εξάσκηση σε θέματα παρουσίασης Υπηρεσιών ή προϊόντων της επιχείρησης και εξυπηρέτησης πελάτη τόσο τηλεφωνικά αλλά και από κοντά. 

Ενότητες

en_USEnglish
Scroll to Top