Παρουσίαση Υπηρεσιών Butlering

Σκοπός του σεμιναρίου να εκπαιδεύσει προσωπικό Ξενοδοχείων που είναι υπεύθυνο για τους VIP (Very Important Person), συνήθως τραγουδιστές, ηθοποιούς, σημαντικά στελέχη επιχειρήσεων κλπ, στην γενική συμπεριφορά προς αυτούς.

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να παρακολουθούν και να εντοπίζουν τις ανάγκες των πελατών πριν τις εντοπίζουν οι ίδιοι, θα χειρίζονται δύσκολους ή απαιτητικούς πελάτες και αρνητικές καταστάσεις κατάλληλα. Επιπλέον, θα αποκτήσουν δεξιότητες αναφορικά με εξειδικευμένες VIP υπηρεσίες και κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Ενότητες

en_USEnglish
Scroll to Top