Οργάνωση Παραγωγής

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε μεθοδολογίες και πρακτικές οι οποίες θα αναβαθμίσουν έμπρακτα τη βιομηχανία σε θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης, εκτέλεσης, ελέγχου της παραγωγής. Θα εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους στον τομέα της Παραγωγής λόγω αύξησης των παραγομένων προϊόντων, του όγκου παραγωγής, του εξοπλισμού και του προσωπικού παραγωγής.

Ενότητες

en_USEnglish
Scroll to Top