Οργάνωση αποθεμάτων και αποθηκών με στόχο την μείωση λειτουργικών κοστών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό οργανισμών που η φύση της επιχείρησης τους απαιτεί χρήση αποθηκευτικών κέντρων, για την οργάνωση τους και για την ορθή διαχείριση των αποθεμάτων. 

Απώτερος σκοπός και τελικός, μέσω της αναδιοργάνωσης των αποθηκευτικών κέντρων η μείωση λειτουργικών κοστών που επιφέρει, καθώς οι δραστηριότητες που γίνονται στο αποθηκευτικό κέντρο επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία της επιχείρησης, την εξυπηρέτηση των πελατών και την ποιότητα των  προϊόντων.

Ενότητες

en_USEnglish
Scroll to Top