Μέθοδος Κοστολόγησης Προϊόντων - ABC

Το ABC ή διαφορετικά Activity Based Costing, Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, είναι μέθοδος κοστολόγησης που εστιάζει στις δραστηριότητες σε ένα οργανισμό, ανεξαρτήτως τομέα κατάρτισης, κατά την παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο στον δικό τους οργανισμό με απώτερο σκοπό να εντοπίσουν τα μη αποδοτικά προϊόντα, ή υπηρεσίες, να δημιουργήσουν το κατάλληλο προϋπολογισμό και να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές διεργασίες με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας.

Ενότητες

en_USEnglish
Scroll to Top