Κατάρτιση Κατοίκον Φροντιστών

Είστε έτοιμοι να εισέλθετε σε έναν κόσμο νέων γνώσεων και επιτυχίας στον τομέα της φροντίδας;

Το σεμινάριο μας για την Κατάρτιση Κατ’οίκων Φροντιστών σας προσκαλεί να αποκτήσετε τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε αυτό το σημαντικό επάγγελμα.

 

📚 Τί μαθαίνετε:

 • Ουσιαστικές ιατρικές γνώσεις για τη φροντίδα των ασθενών.
 • Ψυχολογία και κοινικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων.
 • Πρακτικές συμβουλές για την οργάνωση και διαχείριση του χρόνου.

🔍 Τι καλύπτουμε:

 • Σημαντικές δεξιότητες και γνώσεις για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων που χρήζουν νοσηλείας σε κέντρα αποκατάστασης.
 • Πρακτική εκπαίδευση με πραγματικές καταστάσεις και προσομοιώσεις.

🎓 Πλεονεκτήματα:

 • Πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επαγγελματικά.
 • Δυνατότητα δικτύωσης με έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα.
 • Νέες γνώσεις που δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 

 

Ενότητες

 1. Βασικές Ιατρικές Γνώσεις: Εκμάθηση των βασικών ιατρικών γνώσεων για την αντιμετώπιση κοινών υγειονομικών προκλήσεων.
 2. Ψυχολογία του Ασθενούς: Κατανόηση των ψυχολογικών πτυχών της φροντίδας και αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων.
 3. Κοινωνικές Δεξιότητες: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με ασθενείς και οικογένειες.
 4. Φροντίδα Παιδιών: Εκμάθηση των ειδικών απαιτήσεων για τη φροντίδα παιδιών, περιλαμβανομένης της ψυχολογίας τους.
 5. Φροντίδα Ηλικιωμένων: Αναγνώριση των αναγκών και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη φροντίδα ηλικιωμένων.
 6. Φροντίδα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Προετοιμασία για τη φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες, περιλαμβανομένων ασθενειών και αναπηριών.
 7. Διαχείριση Κρίσιμων Καταστάσεων: Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και καταστροφών.
 8. Οργάνωση Και Προγραμματισμός: Εκμάθηση τεχνικών οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.
 9. Διοικητικές Δεξιότητες: Απόκτηση δεξιοτήτων διοίκησης για την οργάνωση του περιβάλλοντος φροντίδας.
 10. Ασφάλεια και Υγεία: Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς περιβάλλοντος και προστασίας της υγείας.
 11. Πρώτες Βοήθειες: Εκμάθηση των βασικών πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
 12. Επικοινωνία με την Οικογένεια του Ασθενούς: Εκπαίδευση για την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με την οικογένεια.
 13. Ηθικά Διλήμματα: Κατανόηση και αντιμετώπιση ηθικών διλημμάτων στον χώρο της φροντίδας.
 14. Διαχείριση Στρες: Ανάπτυξη τεχνικών για τη διαχείριση του στρες κατά τη διάρκεια της εργασίας.