Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF5 (Επίπεδο 5)

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά άτομα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η πιστοποίηση αυτή παρέχεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ),  η οποία είναι ευρέως αναγνωρισμένη, που βοηθά κάθε άτομο (με ή χωρίς εμπειρία) να προοδεύσει επαγγελματικά και να βρεθεί με πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το εκπαιδευτικό, διαδραστικό σεμινάριο προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους κατάλληλα για την εξέταση μέσω αποτελεσματικής καθοδήγησης, ατομικές και ομαδικές εργασίες για την προετοιμασία της ειδικής εργασίας και της μικροδιδασκαλίας που απαιτούνται κατά την εξέταση. Η εξάσκηση και τελειοποίηση αυτής της πρακτικής από τον καθένα μας επιτυγχάνεται με την ορθή αρχική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση. 

Η εναλλαγή σε σύγχρονες αντιλήψεις εκπαίδευσης που θέλουν τον εκπαιδευτή / παρουσιαστή όχι μόνο σαν έναν απλό γνώστη του αντικειμένου του ή έναν απλό μεταδότη γνώσεων, αλλά έναν εμψυχωτή και συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας. Κάποιον που γνωρίζει πώς να αναπτύξει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την κριτική τους ικανότητα και πολλά άλλα. 

Ενότητες