Διαχείριση Κρίσεων με Επίκεντρο την Διατήρηση της Κερδοφορίας

Το σεμινάριο αυτό, έχει σκοπό την εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών ή προσωπικού των οργανισμών σε θέματα που αφορούν την Κρίση και τη διαχείριση αυτής με την προϋπόθεση την διατήρηση της κερδοφορίας. Η λειτουργία κάθε οργανισμού επηρεάζεται διαφορετικά με την εμφάνιση μια απρόσμενης  ή και πρωτόγνωρης κρίσης. Οι επιπτώσεις μιας κρίσης πανδημίας όπως του νέου Κορωνοϊού, COVID-19, έχει δοκιμάσει και θα συνεχίσει για αρκετό καιρό να δοκιμάζει την κερδοφορία αλλά και την διατήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε και ποια τα επόμενα βήματα κάθε οργανισμού; 

Κύριο μέλημα του κάθε οργανισμού είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό του για να είναι σε θέση να προνοεί, να προετοιμάζεται κατάλληλα και να δρουν άμεσα σε καταστάσεις κρίσεων που ενδεχομένων να επηρεάσουν τις δραστηρίοτητες της.

Ενότητες