Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει του συμμετέχοντες σε θέματα Α&Υ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφύγουν ατυχήματα που μπορεί να έχουν είτε άμεσες είτε μακροχρόνιες παθήσεις είτε σε εργαζόμενους είτε σε επισκέπτες. 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, εκτιμούν, επιλύουν και διαχειρίζονται πιθανούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Επιπλέον θα εφαρμόσουν την υιοθέτηση της κουλτούρας αυτής στους δικούς τους οργανισμούς.

Ενότητες